Szintek

Magyar mint idegen nyelvből jelenleg öt szinten lehet vizsgát tenni.

Ezek a szintek (a junior vizsga kivételével) megfelelnek az Európa Tanács 6 szintű (A1, A2, B1, B2, C1, C2) vizsgarendszerének.

A vizsgákat nemzetközileg elismeri az ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

Minden szintnek 3 típusa létezik: írásbeli, szóbeli és komplex (írásbeli és szóbeli együtt). A szóbeli vizsga a beszédértést és beszédkészséget méri. Az írásbeli rész az olvasott szöveg értését, az íráskészséget és a közvetítőkészséget értékeli. Ez alól csak a junior vizsga képez kivételt, abból ugyanis csak komplex típus létezik.

A belépő, alap-, közép- és felsőfokot 14 éves kortól lehet letenni. A junior vizsga  ezzel szemben kifejezetten 10-14 éveseknek szól.

Hivatalos, de nem akkreditált szintek:

Junior: Elsősorban azoknak 10-14 éveseknek ajánlott, akik már legalább 200 órát tanulták a magyar nyelvet és kíváncsiak valódi nyelvtudásukra. Ez a vizsga négyféle készséget értékel (olvasás, írás, hallás utáni értés, beszéd). Itt az írásbeli és szóbeli vizsga csak együtt tehető le. A Junior vizsgával kapcsolatos bővebb információért kattints ide.

Belépő (A2 szint): Ez a vizsga a mindennapi élet legalapvetőbb kommunikációs formáinak használatát hivatott felmérni.

Akkreditált szintek:

Alapfok (B1  szint): azt méri, hogy a vizsgázó eleget tesz-e a mindennapi élet alapvető kommunikációs követelményeinek, valamint hogy képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat létrehozni, fenntartani magyar nyelvi közegben.

Középfok (B2 szint): azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatok létrehozására, fenntartására magyar nyelvi közegben.

Felsőfok (C1 szint): azt méri, hogy a vizsgázó képes-e megközelíteni az anyanyelvi beszélő nyelvi és kulturális teljesítményét magyar nyelvi közegben. A vizsgázónak mindenféle szituációs témában árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezőkészséggel kell rendelkeznie.